Utskrift av kart

Plan-, næring- og miljøetaten har digitale kart for hele kommunen. Ved henvendelse kan du få skrevet ut kart tilpasset ditt behov, i den målestokken du selv ønsker.

 

Priser på utskrift av kart.

 

Du kan se på kart her.