Til: Frivillige lag og foreninger i Lund kommune

TILSKUDD TIL KULTURARBEID 2020

Tilskudd til kulturarbeid 2020

Lag og foreninger i Lund har anledning til å søke om midler til kulturarbeid.

De lag og foreninger som søker må være tilhørende i Lund kommune.                   

SØKNADSFRIST:  5. APRIL 2020

Søknader sendes:  postmottak@lund.kommune.no

  Kulturtilskud Retningslinjer og søknadsskjema 2020.odt PDF document ODT document