Støtte til lag og foreninger

Tilskudd til kulturarbeid 2019

Det kan nå søkes om støtte til kulturarbeid for lag og foreninger. 

Søknadsskjema med kriterier kan lastes ned fra denne siden   Kulturtilskud Retningslinjer og søknadsskjema.odt PDF document ODT document

Tilskudd til kulturminnevern 2019

Eiere av gamle hus, bygninger eller gjenstander kan søke tilskudd til restaurering og bevaring.  Egen søknad med begrunnelse og kostnadsoverslag utarbeides.

Søknadsfrist 1. april 2019.

Søknad sendes:  postmottak@lund.kommune.no

Spørsmål kan rettes på mail til Hilde.flotre@lund.kommune.no  eller tlf. 51 60 47 24.