Tilskudd til lag og foreninger 2017

Tilskudd til kulturarbeid 2017

Støtte til lag og foreninger:  Søknadsfrist 1. april 2017

Det kan nå søkes om støtte til kulturarbeid for lag og foreninger.

Søknader levert etter 1. april blir ikke behandlet.

 

Søknadspapirer med kriterier kan lastes ned fra denne siden (kan også hentes i resepsjonen på Rådhuset.

Spørsmål kan rettes til: hilde.flotre@lund.kommune.no, eller på tlf 51 40 47 24.

2017 Skjema og søknad Tilskudd kulturarbeid.doc PDF document ODT document