NorDan kulturfond logo

Tilskudd fra NorDan kulturfond

Tilskudd NorDan kulturfold

Det kan nå søkes om midler fra NorDan kulturfond - søknadsfrist 1. juni 2017

NorDan kulturfond har til hensikt å styrke kulturtilbudet og stimulere til økt trivsel og utviklingsmuligheter i lokalsamfunnet.

Styret i NorDan kulturfond har i sine vedtekter åpnet for muligheten til å kunne søke om midler fra kulturfondet.   Søkere kan være foreninger/lag, grupper eller enkeltpersoner. Søkerne må ha sin virksomhet i Lund kommune.

Søknad med beskrivelse av behov og kostnadsoverslag sendes:

E-post: postmottak@lund.kommune.no

Eller

NorDan kulturfond
Lund kommune v/OK-etaten
4460 Moi

Kontaktperson: Hilde Fløtre, tlf. 51 40 47 24.