Baby

Tilbud om oppfølging av gravide hos jordmor, våren 2020.

Lund kommune er i gang med ansettelse av jordmor.

Frem til dette er på plass tilbys gravide oppfølging hos jordmor i Bjerkreim i mai, juni, juli og august.

Jordmor i Bjerkreim er Benedikte Myksvoll.

Hun jobber mandager, torsdager og hver andre fredag. Hun vil ha ferie i uke 29, 30 og 31.

 

Dersom du ønsker kontakt med jordmor i denne perioden kan du kontakte

Bjerkreim helsestasjon på tlf; 51201159/58.

 

Fra sept 2020 kan Lund helsestasjon kontaktes for oppfølging hos jordmor.

 

Med vennlig hilsen

Lund helsestasjon