Vedlikehold

PNM-etaten har ansvar for vedlikehold av: - Kommunale veier. - Kommunale bygg. - Kommunale boliger. - Kommunale vann- og avløpsledninger. - Tek...
Ny asfaltert vei til Åvedal

Asfalt på kommunal veg

Forrige uke uka har Asfalt Sør lagt ny asfalt på den kommunale vegen fra krysset med fv1 og helt til broa i Åvedal.
Myddis utførte arbeidet

Vannproblem på Stranna løst

Det er vært et stort problem ved mye nedbør at overflatevann har funnet nye løp under E39 og til tider ødelagt veier og tun på nedsiden av E39.
Eik vannbehandlingsanlegg

Vannverket på Eik bygges

I disse dager har vi startet siste etappe av byggingen av vannverket på Eik.

Ny asfalt på kommunale veier

Vi står nå foran en ny asfaltsesong og Lund kommune har planer om å legge asfalt flere steder.

IRS - Tømmekalender

Tømmekalenderen finner en her hos IRS