Trimmen på omsorgssenteret i gang

Fysio- og ergoterapeutene tar initiativ

Suksess for eldretrimmen

Det var svært bra oppslutning om treningstilbudet for hjemmeboende over 75 år.

 Trimmen fikk besøk av Stavanger Aftenblad som tok flere bilder fra hendelsen.

Her kan du lese journalistens inntrykk:

Stavanger Aftenblads artikkel