Søknadsskjema tilgjengelig på nett

Søknad om skjenkebevilling

For organisasjoner og lag som ønsker å selge eller servere alkohol på tilstelninger må det søkes skjenkebevilling etter nærmere regler. Herunder kan du laste ned søknadsskjema og informasjon som bekjentgjøres ved åpne arrangement.

Søknad om skjenkebevilling for enkeltanledninger må være innsendt senest 3 uker før arrangementet skal avholdes. Vi kan ikke garantere at søknader sendt inn senere enn dette vil bli behandlet. 

 *   Skjenkebevilling til et åpent arrangement

Gis til åpne arrangement på steder uten alminnelig skjenkebevilling. Omfatter foreninger, organisasjoner og registrerte foretak. Skjenkebevilling kan gis for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2.

 

*  Skjenkebevilling til et lukket arrangement

Gis til salg av alkoholholdig drikk til lukkede arrangement, og hvor gjestene er særskilt invitert og meldt seg på i forkant. Skjenkebevilling kan gis for gruppe 1, 2 og 3. Til lukkede arrangement kan søkes ambulerende bevilling. I Lund kommune kan nyttes inntil 5 ambulerende bevillinger samtidig.

 

Skjenkebevilling søknad 2019.pdf

Oppslag_inngangsparti.pdf

 

Krever ikke bevilling

Det kan serveres alkoholholdig drikk uten bevilling i et leid/lånt lokale når en privat person, forening og lignende arrangerer selskap for en sluttet krets av familie eller venner, så som bryllup, fødselsdag e.l. Servering skal foregå uten betaling. Utleier skal informere om «meldeplikt» til lensmannen i h.t. politivedtektene § 27.