Skolefritidsordning

Ordningen er et omsorgs- og fritidstilbud for elever i 1. – 4. klasse

 NYGÅRD BARNESKOLE
Åpningstider: Fra kl. 06.30 – 08.20 og fra skoleslutt til kl. 15.45. SFO Nygård tilbyr 2 uker sommeråpent på SFO.
Sommeråpen SFO og åpen SFO på planleggingsdager, høstferie og vinterferie er åpen for alle elever ved grunnskolene i Lund kommune.

KIELLANDS MINDE SKOLE
Åpningstider: Fra kl. 06.30 til skolestart og fra skoleslutt til kl. 15.45 under forutsetning av tilstrekkelig med søkere.

HESKESTAD SKULE
Åpningstider: Fra skoleslutt til kl. 15.45 under forutsetning av tilstrekkelig med søkere.

Elever som har plass i SFO beholder plassen til den blir sagt opp skriftlig, ellers opphører plassen automatisk etter 4. klassetrinn. Endringer fra 01.08. må meldes innen 15/2 (eget skjema).

Viser til vedtekter for SFO for ytterligere informasjon om SFO-ordningene.

Søknadsskjema SFO.pdf

Vedtekter SFO fra 01 01 19.pdf

Endringsmelding SFO.pdf