Privat fysioterapi

Kommunen har driftsavtale med 2 privatpraktiserende fysioterapeuter. Disse utfører undersøkelse og ulike former for behandling på fysikalske institutt, i pasientens hjem, barnehage og skole mv. Fysioterapi ytes etter henvisning fra lege, manuell terapeut eller kiropraktor. Pasienter henvender seg direkte til den enkelte fysioterapeut for å avtale tid. De fleste pasienter betaler en egenandel, som varierer avhengig av hvilken behandling som gis. Noen diagnoser dekkes i sin helhet av NAV Trygd.

 

Moi Fysikalske Institutt: Fysioterapeut Jonny Andersen

Nedre Stranda 38, 4460 Moi
Tlf: 51 40 16 33   E-post; mfi@moi-fys.no 
Åpningstider: Mandag – torsdag 0800 – 1600. Fredag stengt.
Instituttet tar primært i mot  pasienter med henvisning fra lege, kiropraktor eller manuell terapeut.

 


Lund Fysioterapi: Fysioterapeut Tonje Urstad

Øyevollvellveien 2 (Coop extra-bygget), 4460 Moi. 
Tlf: 909 17 041, tonjeurstad.tu@gmail.com

Lund Fysioterapi kan blant annet tilby:

  • Kartlegging og behandling av muskel/skjelettproblemer ut fra et helhetlig perspektiv (biopsykososial modell).
  • Kunnskap og veiledning i fht. Forståelse av smerte.
  • Aktiv med artrose kurs: to ganger i året tilbys prosjekter AktivA. Dette er en forskningsbasert behandling for pasienter med hofte- og/eller kneartrose som stammer fra Ullevål Universitetssykes. Gå inn på aktivmedartrose.no for mer info.
  • Rehabilitering før og etter operasjon eller skade.
  • Treningsveiledning ved muskel- og skjelettplager pga. sykdom eller ukjent årsak.

Gruppetrening for pasienter med sammensatte- og langvarige smerteproblem.

  • Bassengtrening for pasienter med reumatiske lidelser. Fokus på styrke, bevegelighet og avspenning.
  •  Kinesiotaping (Godkjent CKTP, se kinesiotape.no)
  • Gaitline sko (Gaitline.no for mer info).

Jeg er opptatt av å se hele menneske og legger opp min behandling etter individuelle behov.