Du er her: Forsiden > Planer

Varsel om oppstart av reguleringsplan for omlegging av fv. 3 på Holamoen

Se vedlagt pdf for mer informasjon: Hjemmesida oppstartsvarsel.pdf

Egengodkjenning av flomsikringsplan for Moi

Lund kommunestyre egengodkjente reguleringsplan for flomsikring av Moi 09.05.2019. Planen ble opprinnelig egengodkjent 13.09.2018, men ble påklaget, b...

Egengodkjenning av reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Lundestranda - Skåland

Lund kommunestyre egengodkjente reguleringsplan for gang- og sykkelveg, Lundestranda – Skåland i sak 013/19 den 14.03.2019. Kommunestyrets vedtak k...

Godkjent reguleringsendring – Hammeren barnehage III

Kommunestyret egengodkjente 13.09.2018 endring av reguleringsplanene for Moi sentrum og Hammeren barnehage II. Den nye planen har fått navnet Hammeren...

Vedtatt endring av reguleringsplan for Igletjørn Kolonihager

Lund kommunestyre egengodkjente i møte 14.06.2018 endring av reguleringsplan for Igletjørn kolonihager. Endringene består i å øke tillatt bruksareal f...

Offentlig ettersyn – reguleringsplan for Hammeren barnehage III

PNM-utvalget vedtok i møte 12.04.2018 å legge endring av reguleringsplanene for Hammeren barnehage II og Moi sentrum ut til offentlig ettersyn.

Vedtatt endring av reguleringsplan for Tripperåsen hyttefelt

Lund kommunestyre egengodkjente i møte 08.02.2018 endring av reguleringsplan for Tripperåsen hyttefelt. Endringene består i fortetting av hyttefeltet,...

Handlingsplan for frivillighet i Lund kommune

Kommunestyret godkjente i møte 15. juni 2017 revidert Handlingsplan for frivillighet i Lund kommune 2017 - 2021. Lund kommune sitt mål er "Å spille...

Haukenesodden hyttefelt, detaljregulering

PNM-utvalget vedtok i møte 15.12.2016 å legge detaljregulering for Haukenesodden ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi uttalelser til planen sette...

Planstrategi for Lund kommune

Kommunestyret godkjente planstrategi for Lund kommune for perioden 2016-2019. Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen ...