Kulturkveld

Påskjønnelse av utøvere fra Lund

Mandag 14. januar 2019 kl. 19:00 vil Lund kommune arrangere kulturkveld i Lundetun med blant annet utdeling av Ildsjelpris og kulturstipend.

Som tidligere år ønsker Lund kommune å gi en påskjønnelse til utøvere som har oppnådd gode resultater.

Utøveren/utøverne må ha oppnådd en plassering blant de tre beste i nasjonale og/eller internasjonale konkurranser.

Forslag til hvem som skal få en slik påskjønnelse bør komme fra personens klubb med nøyaktig beskrivelse av oppnådd resultat og gren/klasse.

Lag og foreninger oppfordres derfor til å komme med forslag/innspill til personer som har oppnådd dette!

Forslag sendes innen 14. desember 2018 til:  hilde.flotre@lund.kommune.no