Norske flagg

Ordførerens 17. mai tale, 2020

Kjære alle sammen.

Gratulerer med dagen som ikke blir slik den pleier.

17. mai 2020 vil bli husket lenge. Ikke fordi den ikke ble noe av. Ikke fordi den ikke lenger betyr noe eller ikke er viktig, eller at noen ikke tillater at vi skal feire nasjonaldagen. Nei rett og slett fordi vi feirer den på en annen måte pga Korona viruset.

Men innholdet er det samme. Markeringen av 17. mai er blitt en svært viktig del av vår identitet. Vi feirer vår historie og våre verdier, vår  frihet og selvstendighet. For meg er kanskje felleskapet det viktigste med 17. mai feiringen. Vi feirer dagen i felleskap sammen med familie og venner, lag og foreninger og skolene. Alle de felleskapene vi er en del av kommer også til syne i år. Også i år har vi fått det til.

Å holde 17. mai tale er alltid en stor glede men også en vanskelig oppgave. Alle har hørt uttrykket «det var reine 17. mai talen» som betegnelse på store ord og store vyer, kanskje i motsetning til realisme og jordnærhet.

I år trenger vi store ord og store vyer på 17. mai. Vi trenger en påminnelse hvor viktig feiringen av nasjonaldagen er.

I år trenger vi i ikke minst den «reine 17. mai talen».

Den presenteres ikke foran jublende barnetog eller glade festpyntede mennesker, men foran en bilkortesje og via sosiale medier. Korona viruset har satt en støkk i oss alle, men også bundet oss sammen i et nasjonalt løft og dugnad.

Den «reine 17. mai talen» ble også holdt for 75 år siden etter at den tyske okkupasjonen var slutt og Norge var atter fritt. 17. mai er også en påminnelse om at frihet ikke kan tas for gitt. Det må vi aldri glemme.

I Heskestad ble 17. mai talen i 1945 innledet med ordene «dette er dagen blant dagene». Bedre kan det ikke sies og ordene bærer seg hver 17. mai, også i dag.

17. mai er en av mine favorittdager, kanskje den kjekkeste dagen i året. Nasjonaldagen har en egen ro og kraft i seg som vi alle kjenner, og som binder oss sammen. Ikke minst fordi det er barnas dag, da er det fritt fram å spise så mye pølser og is en orker.

Bondehøvdingen Ole Gabriel Ueland ville helt sikkert holdt den «reine 17. mai talen» dersom han hadde levd i dag.

I år er det 150 år siden Ole Gabriel Ueland døde. Han var født på Skåland i Lund og giftet seg til gård på Ueland. Han har mange etterkommere i Lund, han er også min tipptipp oldefar. Han kom første gang på Stortinget i 1833, 19 år etter vedtagelsen av grunnloven. Grunnloven var så revolusjonerende at også Ueland var forundret over hva eidsvollsmennene hadde fått til i 1814. Han var så imponert at han mente at høyere makter hadde spilt inn; at «Guds finger» hadde vært avgjørende.

Eidsvollsmennene må selv ha skjønt at 17.mai ville bli dagen blant dagene. I løpet av få måneder våren 1814 klarte landet vårt å mobilisere alle gode krefter som på rekordtid klarte å bli enige om en grunnlov. Den var revolusjonerende i sin tid og har sikret oss vårt demokrati i dag.

Når jeg tidligere har holdt 17. mai taler har jeg gjerne oppfordret tilhørerne om å hente frem eidsvollsmannen i seg sjøl, om å brette opp ermene og yte for felleskapet. I år er det ikke nødvendig. Vi har alle på hver vår måte gitt våre bidrag i den nasjonale dugnaden i forbindelse med Korona viruset. Det har vært imponerende å se hvor flinke alle har vært selv om det har kostet bl.a. i savn av nærkontakt med sine kjære. Det er grunn til å gratulere oss selv og ikke minst alle barna for den innsatsen som gjøres.

Bak en flott og i år spesiell  17 mai feiring, står det alltid mange som fortjener en stor takk. Takk til alle foreldre og barn, til frivillige, korpsmusikantene, medlemmene av årets 17. mai komite og alle andre som sørger for at vi også i år får en feiende flott 17. mai feiring.

Neste år håper jeg at dagen blant dagene kan feires mer som vi er vant til. Det gleder vi oss alle til.

 

Gratulerer med dagen.

 

Hogne Skjerpe

ordfører