TILSKUDD TIL KULTURARBEID 2020

Tilskudd til kulturarbeid 2020 Lag og foreninger i Lund har anledning til å søke om midler til kulturarbeid. De lag og foreninger som sø...

Kulturstipend 2019

Kulturstipend tildeles i henhold til retningslinjer vedtatt i Oppvekst og kulturutvalget.  Formålet er å hjelpe kunstnere, kulturarbeidere, ledere ell...

Tilskudd fra NorDan kulturfond 2019

Tilskudd fra NorDan kulturfond Det kan nå søkes om midler fra NorDan kulturfond - søknadsfrist 1. juni 2019 NorDan kulturfond har til hensikt å ...

Tilskudd til kulturarbeid 2019

Det kan nå søkes om støtte til kulturarbeid for lag og foreninger.  Søknadsskjema med kriterier kan lastes ned fra denne siden   Kulturtilskud Retn...
Folkehelse bilde

Ut på tur. Folkehelseturer i Lund kommune 2018

Bli med på våre  ” Folkehelseturer i Lund kommune 2018

Referat fra møte i Lund Felles Elevråd 16.04.18

Til stede: Fra Heskestad skule:             Stine S. Vasshus og Randi D. Stølen Fra Kiellands Minde skole:     Tollak Andre Østrem og Sofie K. H...