LFE 13

Ny leder i Lund felles elevråd

Lund felles elevråd (LFE) avviklet i dag sitt første av i alt to møter i år. Carmen Loise Hamre Halvorsen ble valgt til leder, og Emilie Holum til nestleder i rådet. På møtet i dag ble blant annet forslag til hvilke tiltak en skal bruke den tildelte rammmen på 36.000 kr presentert. Det kom inn følgende forslag: 

Fra Heskestad skule: Sitteball, pris 6.000 kr
Fra Kiellands Minde skole: Taubane, pris 9.997 kr
Fra Nygård barneskole: Taubane, pris 10.000 kr
Fra Lund ungdomsskole: Vanndispenser, pris 7.760 kr
Sum 33.627 kr.
Dette er 2.373 kr mindre enn tildelt total ramme på 36.000 kr.
Elevrådet ved den enkelte skole skal nå diskutere hva en skal bruke restmidlene til, og komme tilbake med forslag til bruk av midlene på neste møte 27. mars. 

Referat fra møtet, med vedlegg finner du her: 

Referat fra møte i Lund Felles elevråd (LFE) 13.03.17 .pdf

Forslag B og C saker LFE 13.03.17.pdf

På bildet sees fra venstre Viljar Heskestad, nestleder Emilie Holum, ordfører Olav Hafstad, leder Carmen Loise Hamre Halvorsen, rådmann Ståle Kongsvik, Rebecca Handeland og Kaia Østrem.