Nasjonalt forbud mot opphold på fritidseiendom

Det er innført nasjonalt forbud mot opphold på fritidseiendom i annen kommune enn hjemstedskommunen

Lund kommune gjør oppmerksom på at det nå er innført nasjonalt forbud mot å oppholde seg på hytter/fritidsboliger utenfor egen kommune. Vi ber alle som oppholder seg på hytter/fritidsboliger i kommunen, og som ikke er folkeregistrert i Lund kommune, om å gjøre seg kjent med denne forskriften. Strengt nødvendig vedlikehold eller tilsyn som er nødvendig for å avverge store materielle skader tillates. 

Forbudet gjelder også enheter på Legå camping.

Vi gjør videre oppmerksom på at kommunen ikke har anledning til å gi dispensasjon. Det oppfordres derfor om at hyttebeboere ikke tar kontakt med kommunen for å kreve unntak. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-hytteforbud/id2694262/