Invitasjon

Lund kommunes kulturkveld for 2019

Ordfører og leder i Oppvekst- og kulturutvalget har gleden av å invitere lag og foreninger og alle andre i Lund kommune til KULTURKVELD for 2019 på Lundetun

        tirsdag 14. januar kl. 19.00.

Den kjente artisten «Moi»  vil holde konsert.  Danseren Ane Iselin Brogeland, Lund Bygdekor og Lund kulturskole vil bidra til en flott kveld.
Ordføreren deler ut Kulturprisen for 2019.

I tillegg utdeles Kulturstipend 2019 og Bygningsvernprisen 2019. 

Utøvere fra Lund som har markert seg på et nasjonalt/internasjonalt nivå vil bli hedret.
Kulturkvelden er en mønstring av lag og foreninger i kommunen, og en oppfølging av kommunens Handlingsplan for frivillighet.  Det er derfor viktig at din forening/lag blir representert med minst en leder eller en fra styret, men gjerne flere deltakere.

Vi håper på stor oppslutning om arrangementet.

      V  E L K O M M E N!