Skåland Drone

Lundevannet vil nå stige igjen til normale høyder

Lav vannstand i Lundevannet minner om en svunnen tid

Skåland Drone
Øyren i Skålandsvika
Moi Drone
Moi og Moisånå

I de senere dager har vannstanden i Lundevannet vært nede på et lavmål grunnet arbeider som skulle utføres.

Når vannstanden er så lav kan de som husker tilbake til tiden før Sira Kvina startet oppdemmingen, se de gamle steingjerdene, not-kastene og andre merker som normalt ligger under vann. På Skåland kommer den gamle "Øyren" frem innerst i vika. (se bildet) Dette er en grunne som det var bygget en liten streinvarde (øyr) på, og denne stod før som regel over vannflaten.

Undertegnede hadde selv sommerjobb helt på begynnelsen av 70-tallet med å hogge ned og brenne trær og busker som ble stående i vann etter oppdemmingen. Det var Gustav Smith Røyland og  Ståle Hamar fra Gyland som hadde oppdraget for Sira Kvina. Den gangen fikk vi ungdommer 10 kr pr time - og det var godt betalt, syntes vi. Det ble benyttet "Solar-olje", som Smith sa - til å få fyr på alt det råe trevirket.

John Skåland