Informasjon knyttet til avlingsskadesituasjonen

Sommeren i 2018 har vært svært tørr og er det fremdeles. Enda er det ikke mye regn i sikte.  Vi ser at dette er en svært fortvilet situasjon for mange...

Landbruk

Dersom du ønsker mer informasjon om landbrukstjenestene kan du kontakte: Landbrukssjef Olav Magne Tonstad på telefon 51 40 47 82 eller epost: Ol...
landbruk

Lenker

Her finner du diverse landbruksrelaterte lenker:
Hogne Skjerpe, leder av PNM-utvalget, ønsker Sverre velkommen som ny landbrukssjef

Sverre Ørsland ny landbrukssjef i lund

Sverre Ørsland er ansatt som ny landbrukssjef i Lund. Han har lang fartstid i kommunen både innen skogbruk og landbruk.

TINE bidrar med gode råd

En stor del av melkeprodusentene i Rogaland får betydelig avlingsreduksjon i grovforproduksjonen dette året fordi eng har gått ut på grunn av vintersk...
Beite

Vinterskade på eng

Det tørre og kalde været vi har hatt denne vinteren kan gi overvintringsskader. Fylkesmannen informerte denne uka tydelig om at dersom noen skal søk...

Gjødselspredning

Våren dette året er sein, og det ser ut til at det enno vil gå mange dagar før bøndene kan starta våronna. Det har vore frost om nettene fram til no, ...

Grøftetilskuddet lar vente på seg!

Fylkesmannen informerer om at den ikke kan tildele midler til grøfting når den pr. i dag ikke har noe hjemmel for å gjøre det.
Vinterlandskap

Oppfølging av leieavtaler

Det orienteres med dette om diverse krav angående leieavtaler i Lund kommune.

Produksjonstilskudd: Fra og med januar 2013 blir det elektronisk søknad

Fra og med søknadsomgang i januar 2013 er det kun informasjonsmateriell som sendes ut per post.