TILSKUDD TIL KULTURARBEID 2020

Tilskudd til kulturarbeid 2020 Lag og foreninger i Lund har anledning til å søke om midler til kulturarbeid. De lag og foreninger som sø...

Dialogmøte med lag og foreninger

Til frivillige lag og foreninger i Lund Dere inviteres til Dialogmøte mellom frivillige lag og foreninger i Lund og Lund kommune             Tir...
Kontaktpersoner Lag og foreninger okt 2018

Frivillige lag og foreninger 2019

Vedlagt er oppdatert kontaktliste for frivillige lag og foreninger. Alle lag og foreninger har ikke sendt inn oppdatert kontaktinformasjon.  Det er fo...

Tilskudd til kulturarbeid 2019

Det kan nå søkes om støtte til kulturarbeid for lag og foreninger.  Søknadsskjema med kriterier kan lastes ned fra denne siden   Kulturtilskud Retn...

Påskjønnelse av utøvere fra Lund

Mandag 14. januar 2019 kl. 19:00 vil Lund kommune arrangere kulturkveld i Lundetun med blant annet utdeling av Ildsjelpris og kulturstipend. Som ti...

Kulturpris, kulturstipend, spillemidler og 17. mai feiring

Lund kommune lyser ut følgende: Kulturpris 2017 Lund kommunes kulturpris utdeles hvert annet år til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som...

Handlingsplan for frivillighet i Lund kommune

Kommunestyret godkjente i møte 15. juni 2017 revidert Handlingsplan for frivillighet i Lund kommune 2017 - 2021. Lund kommune sitt mål er "Å spille...
NorDan kulturfond logo

Tilskudd NorDan kulturfold

Det kan nå søkes om midler fra NorDan kulturfond - søknadsfrist 1. juni 2017 NorDan kulturfond har til hensikt å styrke kulturtilbudet og stimulere...
NorDan kulturfond logo

Tilskudd fra NorDan kulturfond

Det kan nå søkes om midler fra NorDan kulturfond - søknadsfrist 3. juni 2016