Viktige frister høsten 2017

Kulturpris, kulturstipend, spillemidler og 17. mai feiring

Lund kommune lyser ut følgende:

Kulturpris 2017

Lund kommunes kulturpris utdeles hvert annet år til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har har nedlagt et særlig stort arbeid innen kulturområdet i Lund.  Kulturprisen tildeles i henhold til statutter vedtatt i Oppvekst- og kulturutvalget og deles ut ved kulturarrangementet i januar 2018.

Alle innbyggere i Lund kommune kan komme med forslag til prisvinnere.

Forslag på kandidater må være skriftlig begrunnet og sende: postmottak@lund.kommune.no eller Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi.

Frist: 01.11.2017
 

Kulturstipend

Kulturstipend tildeles i henhold til retningslinjer vedtatt i oppvekst- og kulturutvalget. Formålet er å hjelpe kunstnere, kulturarbeidere, ledere eller tillitsvalgte til videreutvikling innenfor sitt område samt tjene som stimulans og inspirasjon til fortsatt innsats for kulturlivet i Lund.

De som søker stipend må grunngi sin søknad skriftlig. De som tildeles stipend må gi en kort

skriftlig tilbakemelding til oppvekst- og kulturetaten etter at stipendet er brukt.

Tildeling vil skje ved kulturarrangementet i januar 2018.

Søknad sendes:  postmottak@lund.kommune.no eller Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi.

Frist:  01.11.2017


Søknad om spillemidler

Det fordeles hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknadsgruppene er ordinære anlegg, nærmiljøanlegg samt anlegg for friluftsliv i fjellet. Det finnes også en søknadsordning for lokale og regionale kulturbygg.

Anlegget det søkes om midler til må være med i kommunens prioriteringsliste.

Søker skal selv søke digitalt på www.idrettsanlegg.no  Spørsmål rettes til: PNM-etaten v/Ingemar Bjerga, tlf. 51 40 47 00. Ytterligere informasjon finnes på Lund kommunens hjemmeside:  http://www.lund.kommune.no/spillemidler.335942.nn.html

Frist: 01.11.2017
 

17. mai 2016

Lund kommune ønsker tilbakemelding fra lag/forening som ønsker å stå ansvarlig for 17. mai arrangementet på Moi i 2018. Det kan søkes om å få arrangementet over flere år.

Søknad sendes:  postmottak@lund.kommune.no eller Lund kommune, Moiveien 9, 4460 Moi.

Frist: 01.11.2017