Frivillige lag og foreninger

KULTURKVELDEN 2018

Ordfører og leder i Oppvekst- og kulturutvalget har gleden av å invitere lag og foreninger i Lund kommune til årets KULTURKVELD på Lundetun

         Mandag 14. januar 2019 kl. 19.00 i kinosalen.

Pappa og trener Gjert Ingebretsen vil holde foredrag.  Emma og Andreas Hansen vil gi oss en konsert, og Moi musikkorps spiller.  Maria Steinsdatter Eike fra Kulturskolen vil, sammen med Solvår Kvale Konstali spille og synge.

Ordfører Olav Hafstad vil dele ut Ildsjelprisen for 2018.

I tillegg utdeles Kulturstipend 2018. Utøvere fra Lund som har markert seg på et nasjonalt/internasjonalt nivå vil også bli hedret.

Kulturkvelden er en mønstring av lag og foreninger i kommunen, og en oppfølging av kommunens Handlingsplan for frivillighet. Det er derfor viktig at din forening/lag blir

representert med minst en leder eller en fra styret, men gjerne flere deltakere fra laget/foreningen.

Vi håper på stor oppslutning om dette arrangementet.

Etter programmet i kinosalen, blir det servering og muligheter for mingling i underetasjen.

        VELKOMMEN !!!!