Kontrollutvalget

Medlemmer / varamedlemmer


Kontrollutvalget for perioden 2019-2023:

Medlemmer:

AP: Frode Waldemar, leder
SP: Sonja E. Surdal
FrP: Tor Jostein Grønning
KrF: Kjell Rune Iveland, nestleder
H: Anne Brit Jegtvik


Varamedlemmer: (i numerisk rekkefølge)
1. Åse Herborg Ege, KrF
2. Jostein Omdal
3. Harald Jåsund
4. Linda Gursli
5. Anne Lise Tunheim

Sakspapirene og mer informasjon om kontrollutvalget finner en her