Kontaktinformasjon for SUS

 

 

For meldinger vedr utskrivingsklare pasienter og

kommunal øyeblikkelig hjelp-seng:

 

Telefon :        959 25 867

Faks:             51 40 48 10

 

Kontaktinformasjon kreftsykepleier/kreftkoordinator: mobil 41668792 (mandag og torsdag), mail: hanne@lund.kommune.no

 

Postadresse: Lund kommune, Pleie og omsorg, Rådhuset, 4460 Moi