Kommunestyret

Kommunestyret er kommunens øverste organ og velges hvert fjerde år. Kommunestyret utnevner ordfører og varaordfører for fireårsperioden. Ordføreren er kommunens fremste folkevalgte representant og kommunens rettslige representant.

Rådmannen leder den kommunale administrasjon og fører tilsyn med hele kommunens forvaltning. Rådmannen fremlegger forslag til budsjett og regnskap og andre saker for utvalg, formannskap og kommunestyre.

 

 

Parti

Navn

Mobilnr

 

 

 

AP

Ann Sissel Haukland

957 48 288

AP

Kjell Magne Leirflåt

909 45 464

AP

Siw Karin Utheim

401 95 951

AP

Bente Haukland Brogeland

915 71 816

 

 

 

KrF

Gro Helleland

976 58 850

KrF

Halvor Magne Øverland Skoland

977 93 912

KrF

Tom Helge Moen

924 20 459

KrF

Tove Birkeli Steinnes

454 60 336

     

FrP

Ragnhild Kjørmo

472 79 612

FrP

Jan Morten Nyhus

400 40 131

FrP

Svein Zwygart

913 96 137

 

 

 

SP

Magnhild Eia

918 85 196

SP

Kjell Andreas Heskestad

917 82 579

SP

Sonja Elisabeth Surdal

917 62 576

SP

Kristian Ollestad

911 65 395

SP

Knut Roald Thunheim

418 43 496

     

H

Hogne Skjerpe 

450 36 755

H

Arvid Leon Hunsbedt

997 44 618

H

Inger Rasmusen

482 27 113

H

Renè Munthe Eik

924 82 259

 

   

V

John- Arvid Eik

913 98 258