Postkasse folkehelse

Trekning av deltakerpremie på folkehelseaktivitet

Sykkel
Fot- og armsykkelen på Storstua

Mang en tur har blitt gjennomført på Omsorgssenteret i 2018, og flittig har de eldre signert seg i registreringsboken. (Boken  ligger godt bevart i den hvite postkassen med Folkehelselogoen, like ved vaktmesterkontoret.) Ergoterapeut og Miljøterapeut  samarbeider med frivillige hjelpere,  pårørende og personal  slik at flest mulig eldre kan delta  på ukens turdag. Tirsdag kl. 10.45 er det alltid en gjeng som går på tur. Her er det alltid plass til alle som vil være med. Tilbudet er også for de eldre som bor i Omsorgboligene. Etter en god spasertur, avsluttes turen med en sammenkomst i Storstua. Miljøterapeut, Bente H. Brogeland,  har ansvar for litt servering , mens praten går lett rundt bordene.

Er det flere pårørende  og frivillige som har lyst å bli deltakere / hjelpere,  så kan du ta kontakt med Ergoterapeuten, Kjell Nesgård.

I 2018 fikk også" Fot- og armsykkelen", som står i Storstua på Omsorgssenteret, med egen registreringsbok. Her noterer en opp navn på deltaker og antall meter / km en sykler. Sykkelen har motor, som gir bevegelse for dem som ikke har krefter til å trø rundt selv. Dette er en fin aktivitet, der pårørende kan motivere og bistå  de som har lyst å få en mer aktiv dag.  Er det noen som trenger veiledning i bruk av den sykkelen, kan du ta kontakt med kommunal fysioterapeut Ingebjørg Gjøtterud, på Omsorgssenteret. 

Begge aktivitets tilbuda hadde trekning på deltakerpremie i desember 2018.

Kiwi sponset deltakerpremier med en flott fruktkorg  til hver vinner. 

De heldige vinnerne ble fornøgd med gaven.

NB: Fysisk aktivitet er god medisin, samtidig får en sosialt felleskap der smilet lett titter frem:)

Nå er begge registreringsbøkene på plass for dette året. Det  blir spennende å se hvem som vinner premie i 2019.

Folkehelsekoordinator 

Jrn