Du er her: Forsiden
Rusdal Kraftverk

Ordfører og næringssjef på befaring til Rusdal Kraftverk

Et stort småkraftverk er under bygging i Rusdal, dette fikk vi erfare under et besøk nylig. OBOS som eier, forteller at i et gjennomsnittsår vil kraftverket produsere 17,2 Gwh, noe som tilsvarer årsforbruket til 700 husstander.
OBOS har som mål å være selvforsynt med grønn energi i sine bygg, og eier  omlag 10 kraftverk, de er også opptatt av mest mulig lokal leveranser til sine kraftprosjekter.
Småkraftutbygging gir store ringvirkninger, av prosjektkostnadene på ca 70-80 millioner, går ca 30 millioner tilhovedentreprenør B.J. Mydland. Arentz & Kjellesvig har ansvar for prosjektledelsen.
Når anlegget er i drift vil selvsagt grunneierne bli godtgjort, bl.a i form av falleie.

Rusdal Kraftverk
Rusdal Kraftverk
Rusdal Kraftverk
Rusdal Kraftverk

I anleggsperioden vil det nødvendigvis være  betydelige naturinngrep, men  NVE stiller strenge krav til tilbakeføring av terreng, så når åpningen finner sted en gang utpå våren vil mange av sporene være slettet, og den ca 3 km lange rørgate nedgravd.
Lunddølen Daniel Siraj er adm.dir i OBOS, og det ble opplyst at han vil være tilstede under åpningen av Rusdal Kraftverk.

Olav Hafstad

Tips ein ven Skriv ut