Du er her: Forsiden > Planer

Egengodkjenning av flomsikringsplan for Moi

Lund kommunestyre egengodkjente reguleringsplan for flomsikring av Moi 13.09.2018. Grunnen til at det har gått så lenge fra godkjenning til kunngjørin...

Godkjent reguleringsendring – Hammeren barnehage III

Kommunestyret egengodkjente 13.09.2018 endring av reguleringsplanene for Moi sentrum og Hammeren barnehage II. Den nye planen har fått navnet Hammeren...

Vedtatt endring av reguleringsplan for Igletjørn Kolonihager

Lund kommunestyre egengodkjente i møte 14.06.2018 endring av reguleringsplan for Igletjørn kolonihager. Endringene består i å øke tillatt bruksareal f...

Offentlig ettersyn – reguleringsplan for Hammeren barnehage III

PNM-utvalget vedtok i møte 12.04.2018 å legge endring av reguleringsplanene for Hammeren barnehage II og Moi sentrum ut til offentlig ettersyn.

Vedtatt endring av reguleringsplan for Tripperåsen hyttefelt

Lund kommunestyre egengodkjente i møte 08.02.2018 endring av reguleringsplan for Tripperåsen hyttefelt. Endringene består i fortetting av hyttefeltet,...

Handlingsplan for frivillighet i Lund kommune

Kommunestyret godkjente i møte 15. juni 2017 revidert Handlingsplan for frivillighet i Lund kommune 2017 - 2021. Lund kommune sitt mål er "Å spille...

Haukenesodden hyttefelt, detaljregulering

PNM-utvalget vedtok i møte 15.12.2016 å legge detaljregulering for Haukenesodden ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi uttalelser til planen sette...

Planstrategi for Lund kommune

Kommunestyret godkjente planstrategi for Lund kommune for perioden 2016-2019. Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen ...

Reguleringsendring, Ualand sentrum

Kommunestyret egengodkjente endring av reguleringsplan for Ualand sentrum i møte 08.12.2016. Endringen er gjort for å kunne starte byggingen av nye He...
Passeringslomme E39 Moi hotell - forprosjektrapport-1.jpg

Forprosjekt – forbikjøringslomme ved Moi Hotell

Vegvesenet har nå gjort ferdig forprosjektet til forbikjøringslommen ved Moi Hotell. Lund kommune har i flere år etterspurt dette tiltaket, og det ...