2017 - 2021

Handlingsplan for frivillighet i Lund kommune

Kommunestyret godkjente i møte 15. juni 2017 revidert Handlingsplan for frivillighet i Lund kommune 2017 - 2021.

Lund kommune sitt mål er "Å spille på lag med frivilligheten".

HANDLINGSPLAN FOR FRIVILLIGHET I LUND.pdf