Kontaktpersoner Lag og foreninger okt 2018

Oppdatert kontaktliste 2019

Frivillige lag og foreninger 2019

Vedlagt er oppdatert kontaktliste for frivillige lag og foreninger. Alle lag og foreninger har ikke sendt inn oppdatert kontaktinformasjon.  Det er fortsatt mulig å sende oppdatert informasjon.  Sendes til hilde.flotre@lund.kommune.no

Videre korrespondanse til lag og foreninger vil foregå på mail.

Kontaktpersoner Lag og foreninger sept 2019.xlsx