lund.custompublish.com

Helikopter

Forbud mot bruk av åpen ild i utmark i Lund kommune

Fra og med onsdag 25. mars 2020 forbys all bruk av åpen ild i utmark i Lund kommune.

Under normale omstendigheter ville ikke dette forbudet kommet nå, men på grunn av smittefaren og nødvendigheten av å opprettholde god beredskap i brannvesenet også under den pågående corona-krisen, ønsker ikke brannsjefen å måtte disponere personell ute på lyng- og skogbranner unødig.

Værmeldingene fremover er også slik nå at det raskt kan bli svært tørt i områder av kommunen. Både fylkesmannen og andre sentrale myndigheter oppfordrer sterkt kommunene å ikke tillate brenning nå.

Beslutningen er tatt etter nært samarbeid med de andre brannsjefene i området.

 

John Skåland

Brannsjef

Opprettet: 24.mars.20 av John Skåland