Eksamen

Eksamen avlyst for 10. trinn

UDIR informerer om at både skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn er avlyst. 

UDIR informerer om at både skriftlig og muntlig eksamen på 10. trinn er avlyst. Elever på 10. trinn får fullverdig vitnemål uten eksamen. I vitnemålet vil det stå at eksamen var avlyst. Dette har ikke konsekvenser for inntaket til videregående opplæring. 

 

 

Informasjon fra UDIR