Byggesak

Dersom du ønsker mer informasjon om byggesaksavdelingens tjenester kan du kontakte: Tekniker Ingemar Bjerga på tlf. 51 40 47 86. E-mail: ingemar...

Tiltak unntatt søknadsplikt

Fra 1.7.2015 er det en rekke tiltak som er unntatt søknadsplikt.

Søknadspakken for søknad om tiltak uten ansvarsrett

Søknad om tiltak uten ansvarsrett brukes ved tilbygg, driftsbygninger, fasadeendringer, garasje og andre mindre frittliggende bygg. Tiltakshaver ka...

Rive en bygning

Skal du rive en bygning skal det søkes kommunen. Fyll ut skjema, og send til kommunen sammen med vedlegg til: postmottak@lund.kommune.no elle...