Betalingssatser for kommunale tjenester i omsorgsavdelingen 2019

Nye betalingssatser for kommunale tjenester i omsorgsavdelingen
Betalingssatser endres slik fra 01.01.20, iht vedtak i kommunestyret 

Hjemmehjelp

1 G: for tiden kr 96.883

Maks pris pr. mnd

0 – 2 G:

Kr 0            – kr 199.716

Kr    210,- pr. måned

2 – 3 G:

Kr 199.716 – kr 299.574

Kr    723,- pr. måned 

3 – 4 G

Kr 299.574 – kr 399.432

Kr 1.230,- pr. måned 

4 – 5 G:

Kr 399.432 – kr 499.290

Kr 1.730,- pr. måned 

5 G og over:

Kr 499.290 -

Kr 2.336,- pr. måned 

Ved beregning av inntektsgrunnlag, legges familiens samlede inntekt til grunn.

Beregning tar utgangspunkt i siste tilgjengelige ligning, og vil bli endret når ny ligning foreligger.

 

Timepris:

Timepris for hjemmehjelp er kr 260,- pr time, regnet ut fra hver påbegynte halvtime.

Med abonnement system, skal ingen betale mer enn det tjenesten faktisk koster.

Matpriser fra kjøkken Lund omsorgssenter

Matabonnement: Alle måltider

Reduksjon i månedsbetaling ved fravær over 1 uke.

Kr  4.230 pr. måned

 

Matpriser fra kjøkken for beboere i omsorgsboliger/ matombringing/ betjening:

Frokost

 

Kr   34,- 

Middag

 

Kr   59,- 

Middag m/dessert

 

Kr   84,- 

Grøt

 

Kr   39,- 

Dessert/suppe

 

Kr   25,- 

Kvelds

 

Kr   34- 

Tillegg for mat kjørt hjem:

 

Kr   10,-

 

 

Matpriser fra kjøkken for gjester på besøk:

 

Middag

 

Kr 116,- 

Middag m/dessert

 

Kr 139,- 

 

 

 

Dagsenter:

Hyggestuen

Kaffemat og materiell

Kr   48,- pr. dag 

Hagestuå

Materiell

Kr   36,- pr. dag 

 

Mat (frokost og middag m/des.)

Kr 118,- pr. dag 

 

Skyss begge dagsenter

Kr   64,- pr. dag

 

 

 

Vaskeriet: Tøyvask for beboere tilknyttet omsorgssenteret

Eks.1 vanlig bærepose tøyvask

 

Kr 46,- pr pose 

Pris reguleres etter mengde innlevert tøy