Barnevernsvakt

Sokndal og Lund har akuttberedskap!

Fylkemannen i Rogaland har gitt feil informasjon om Dalane barnevern sin akuttberedskap, og denne feilinformasjonen ble gjengitt i nettutgaven av avis...
lillekutt

Fikk pris for arbeid mot vold

De kommunale konsultasjonsteamene i Hordaland og Rogaland har fått Justis- og beredskapsdepartementets pris for arbeid mot vold i nære relasjoner.

Barneverntjenesten

Henvendelser til barnevernet i saker med tilknytning til Lund kommune skjer direkte til Dalane Barnevern, 51 46 84 00. Postadresse: boks 70, 4379 Eg...