Du er her: Forsiden > Ansattportal

Rutiner for håndtering av vold og trusler

Gjelder for ansatte i Lund kommune.

BARN I UTSATTE FAMILIER

Utfordringen for alle som ser barn og deres familier er å våge å handle på bakgrunn av det vi ser. Denne handlingsveilederen ble utarbeidet av ”Ressur...

Seniorpolitikk avtale

Seniorpolitikk avtale.pdf

Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold

AMU vedtok på møte 06.06.18 rutiner for varsling av kritikkverdige forhold. Rutinene gjelder fra 07.06.18: Du finner de her:
Lundbadet

TRENINGSAVTALE

Avtalen gjelder fast ansatte som har inngått Treningsavtale og har aktivt medlemskap i Lundbadet, HSK eller Perlå det enkelte kalenderår.

Digital sykemelding og oppfølging av sykefraværet - viktig informasjon til alle

Klikk på disse lenkene, her ligger det viktig informasjon til ansatte og ledere:  Digital sykmelding – informasjon til den sykemeldte Digital sy...

Skjema for egenmelding, reisereging, søknad om velferdspermisjon, timeliste og treningsavtale

Egenmeldingsskjema.doc Egenmeldingsskjema.pdf Reiseregning.xls Reiseregning.pdf Søknad on velferdspermisjon.doc Søknad om velferdspermi...