Redusert foreldrebetaling for husholdninger med lav inntekt

Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 % av husholdningens skattepliktige kapital- og personinntekt for en barnehageplass.

2-, 3-, 4- og 5-åringer og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage pr. uke. 

Søknaden gjelder for 1 barnehageår om gangen.  Du finner søknadsskjema og kan lese mer om moderasjonsordningene i barnehagene på Lund kommunes hjemmeside, oppvekst- og kulturetaten, barnehagene.  http://www.lund.kommune.no/barnehagene.

Søknad sendes Lund kommune, oppvekst- og kulturetaten, Moiveien 9, 4460 MOI.

Søknad om redusert foreldrebetaling - gratis kjernetid p g a lav inntekt.pdf

Informasjon om redusert foreldrebetaling.pdf