lund.custompublish.com

Busskur Rusdal 2

Nytt buss-venteskur i Rusdal

I lang tid har det vært et ønske å få opp gatelys og venteskur mellom fylkesvegen og den nye broa i Rusdal. Lyset kom på plass tidligere i høst, men det har vært vanskelig å få tak på busskur til en rimelig pris. Før har vi fått meget gode, brukte venteskur fra vegvesenet. Men de hadde ikke slike tilgjengelige.

Kommunens folk sammen med noen fra NAV bygget da et nytt skur i Malånå. Det ble støpt såle og skuret ble fraktet på plass i går.

Vi er glad for at ikke minst skolebarn, men også voksne, nå får bedre trafikksikkerhet med belysningen, og bedre komfort når været er dårlig.

John Skåland

Opprettet: 09.januar.19 av John Skåland