Du er her: Forsiden > Planer

Vedtatt endring av reguleringsplan for Igletjørn Kolonihager

Lund kommunestyre egengodkjente i møte 14.06.2018 endring av reguleringsplan for Igletjørn kolonihager. Endringene består i å øke tillatt bruksareal f...

Offentlig ettersyn – reguleringsplan for Hammeren barnehage III

PNM-utvalget vedtok i møte 12.04.2018 å legge endring av reguleringsplanene for Hammeren barnehage II og Moi sentrum ut til offentlig ettersyn.

Vedtatt endring av reguleringsplan for Tripperåsen hyttefelt

Lund kommunestyre egengodkjente i møte 08.02.2018 endring av reguleringsplan for Tripperåsen hyttefelt. Endringene består i fortetting av hyttefeltet,...

Handlingsplan for frivillighet i Lund kommune

Kommunestyret godkjente i møte 15. juni 2017 revidert Handlingsplan for frivillighet i Lund kommune 2017 - 2021. Lund kommune sitt mål er "Å spille...

Haukenesodden hyttefelt, detaljregulering

PNM-utvalget vedtok i møte 15.12.2016 å legge detaljregulering for Haukenesodden ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi uttalelser til planen sette...

Planstrategi for Lund kommune

Kommunestyret godkjente planstrategi for Lund kommune for perioden 2016-2019. Formålet med planstrategien er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen ...

Reguleringsendring, Ualand sentrum

Kommunestyret egengodkjente endring av reguleringsplan for Ualand sentrum i møte 08.12.2016. Endringen er gjort for å kunne starte byggingen av nye He...
Passeringslomme E39 Moi hotell - forprosjektrapport-1.jpg

Forprosjekt – forbikjøringslomme ved Moi Hotell

Vegvesenet har nå gjort ferdig forprosjektet til forbikjøringslommen ved Moi Hotell. Lund kommune har i flere år etterspurt dette tiltaket, og det ...
Planprogram for Plan 11122016006 - Luftsportsenter Ualand 07.11.jpg

Oppstart av planarbeid for Rogaland Luftsportssenter på Bjuland

Prosjektil Areal AS varsler, på vegne av Stavanger Fallskjermklubb, oppstart av planarbeid med sikte på å etablere et Luftsportsenter på Bjuland. Tilt...

Arkivplanen til Lund kommune

Elektronisk arkivplan for Lund kommune finner du her: http://lund.arkivplan.no/ Arkivplanen er for tiden under omfattende revisjon, og revidert ...